Thursday, April 8, 2010

ಕಂದಾ...


ನಗುತಲಿರು ಕಂದಾ...ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದೆಂದೂ....,
ಹೆತ್ತವರ ಒಡಲನು ತಂಪಾಗಿಸು ಎಂದೂ....;
ಜಲಧಿಯಂತೇ ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಳೆ ಮನಸು,
ನನಸಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಒಡಲಾಳದ ಕನಸು!
ಮುಗ್ಧ ನಗು ಮುಗ್ಧ ಮಗು,
ನೀ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ,
ಸಫಲತೆಯ ಪಡೆಯುತಲಿ;
ಬೆಳೆದು ಉಜ್ವಲಿಸುತಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೂ...!






























































































































































































































































































































































































































































2 comments:

  1. child is a possibility.It can mould in to anything beautiful! kindly visit my blog 'kolalu' dedicated to
    kannada poetry.













    [

    ReplyDelete